Kategórie
Pre dušuPre zdraviePre lepší životBeletriaRelax

Rady a novinky na e-mail.

Chcete dostávať zadarmo užitočné rady a zaujímavé citáty na svoj e-mail? A tiež informácie o knižných novinkách, zľavách a extra akciách? Prihláste sa, nestojí to nič a získate veľa!

Je to naozaj jednoduché!

Snažili sme sa Noxi.sk dizajnovať jednoducho a prehľadne. Vážime si váš čas a vieme, že nechcete zbytočne strácať čas hľadaním, pátraním po knihách.

1) Ako prvý krok vám odporúčame registrovať sa - nie je to podmienka, ale tak vám budeme vedieť lepšie ponúknuť to, čo naozaj chcete. Ponukové e-maily posielame cca 2x mesačne, čo naozaj nie je obťažujúce a vďaka nim môžete byť informovaní o zaujímavých novinkách, skvelých akciách a krátkodobývh zľavách.

2) Následne si vyberte knihu - či už cez jednotlivé žánre alebo cez vyhľadávač vpravo hore

3) Potom stačí kliknúť na visačke na košík a ten váš sa vyfarbí na červeno ako aktívny. Takto si môžete objednať ďalšie knihy. Napokon kliknete na košík vpravo hore a vyplníte potrebné údaje (ak ste registrovaní a prihlásení, údaje sa automaticky dotiahnu a máte o trošku práce menej). Vpíšete kód a odošlete.

4) Na e-mail vám príde potvrdenie objednávky. V tej chvíli sa ňou začíname zaoberať aj my a už čoskoro sa môžete tešiť na objednané knihy.

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.noxi.sk prevádzkovaného spoločnosťou NOXI, s.r.o.

NOXI, s.r.o. chráni osobné údaje zákazníkov pred zneužitím.

Všetky poskytnuté osobné alebo firemné údaje, ktoré zákazníci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu prevádzkovanom NOXI,s.r.o., sú považované za dôverné a chránené podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ a predajcovia zapojení do systému sa zaväzujú, že údaje neposkytnú tretím osobám. Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov, pokiaľ v obchode nezrealizoval žiadnu objednávku, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti musí byť uvedené prihlasovacie meno a heslo kupujúceho.

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.noxi.sk. Predávajúcim je NOXI,s.r.o. so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.noxi.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Objednávacie podmienky

Ponuka tovaru predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom Internetu na adrese www.noxi.sk. Tu je zákazníkovi k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybraného tovaru. Objednávka je odosielaná kupujúcim priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou.

Táto zaslaná objednávka je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, vyžadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, spravidla telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

Objednávku môže zákazník zrušiť bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že tovar nebol doposiaľ odoslaný. V ostatných prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov. Predávajúci môže objednávku zrušiť iba v prípade, keď tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch je predávajúci povinný zákazníka kontaktovať a dohodnúť riešenie.

Zvýhodnená cena titulu platí LEN počas trvania aktuálnej akcie. Nákupom kníh sa rozumie potvrdenie a odoslanie objednávky, nie len vloženie titulu do košíka. V prípade, že odošlete svoju objednávku po ukončení akcie, bude Vám účtovaná cena za titul podľa aktuálne platnej ceny.

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci odošle tovar zákazníkovi spravidla do štrnástich dní od potvrdenia objednávky.

Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke, a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

Predávajúci tovar doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty kde pripočítavame nasledovné poštovné: 2,60 € za tovar nakúpený v hodnote do 38,99 €. Od hodnoty 39,00 € a viac poštovné neúčtujeme.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej. pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Objednaný tovar expedujeme LEN v rámci SR.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu “noxi.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.noxi.sk v deň a hodinu odoslania objednávky kupujúcim. Odoslanie objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí. V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike.

Reklamácie a vrátenie tovaru späť predávajúcemu (odstúpenie od zmluvy)

V prípade, že obdržíte nedopatrením poškodený výtlačok alebo iné knihy, ako znela objednávka, pošlite ich čo najrýchlejšie s kópiou dodacieho listu poštou (nie na dobierku) na adresu NOXI,s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Uveďte objednávacie číslo požadovaného titulu. Reklamovať môžete aj e-mailom na : objednavky@noxi.sk alebo telefonicky na tel. +421 917 536 354. Zároveň priložte list, v ktorom zdôvodnite vrátenie tovaru a navrhnite ako máme s reklamáciou naložiť. Správny titul vám bude vyexpedovaný v krátkom čase. Poštovné náklady, ktoré vám boli účtované pri zaslaní vašej objednávky, resp. ktoré ste museli vynaložiť kvôli vybaveniu reklamácie, preplácame na požiadanie pri zdôvodnených reklamáciách a to, ak chyba nastala na strane predávajúceho NOXI,s.r.o.

Zakúpený tovar máte právo do 7 pracovných dní od jeho prevzatia vrátiť späť a tak od zmluvy odstúpiť. Pri každom kontakte uvádzajte, prosím, svoje členské číslo alebo číslo dodacieho listu.

Záruka vrátenia peňazí

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. v tomto prípade však podľa Zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné v sume vrátenej zákazníkovi nie je zahrnutá). Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.