www.noxi.sk


Ako prekonávať konflikty

Anselm Grün

Katalógové číslo: ISBN:978-80-8111-300-0 Kategórie:

Život bez konfliktov nie je možný. Všetci sme už čelili konfrontáciám s ostatnými. Do konfliktov sa však dostávame aj sami so sebou.

Napriek tomu si treba uvedomiť, že konflikty nie sú len negatívne. Konflikty sú strety rozdielnych hodnôt, predstáv alebo záujmov – nie sú znakom zlého spolunažívania. Môžu nás posunúť ďalej, ukázať na nový smer a vyjasniť vzťahy. Na druhej strane, ak ich nevyriešime, obmedzujú nás a oberajú o energiu. Anselm Grün je skúsený poradca v oblasti konfliktov, ktorý vie, že zametať problémy pod koberec nikam nevedie. Nechajte si poradiť, ako sa vyrovnať s konfliktami.

Konflikty a spory môžu naznačovať, že zúčastnení majú jeden o druhého záujem. Môžeme ich teda chápať ako výraz živého spolužitia. Práve preto, že ľudia chcú spoločne žiť, sú ochotní sa spolu dohadovať, konflikty znášať a aj ich riešiť. Keby to nerobili, bolo by to skôr znakom nezáujmu a ľahostajnosti jedného voči druhému.

Nevydarené riešenie konfliktu
Prvý konflikt medzi dvoma ľuďmi, o ktorom nám rozpráva Biblia, je konflikt medzi dvoma bratmi Kainom a Ábelom. Kain je roľník a Ábel pastier oviec. Obaja položia Pánovi obetu, jeden z poľných plodov a druhý zo svojho stáda. Biblia veľmi ľudským spôsobom hovorí o tom, že Boh priaznivo prijal Ábela a jeho obetu, ale na Kaina a jeho obetu hľadel odlišne. Pomyslíme si, že je to zo strany Boha svojvôľa. No mohlo by to znamenať aj to, že Kain svoju obetu porovnal s obetou svojho brata a považoval ju za menej hodnotnú. V každom prípade je príčinou tohto konfliktu závisť. Kain závidí svojmu bratovi Ábelovi, ktorý si očividne vytiahol lepšiu kartu.

Boh napomína Kaina, že sa má obracať k Bohu a neskrývať sa za svoj nahnevaný výraz. Za jeho hnevom sa totiž ukrýva démon hriechu. Ale Kain nevzhliadne k Bohu. Pozerá sa iba na vlastné ublížené Ja, na svoju vlastnú menejcennosť. A plný nenávisti zabije svojho brata Ábela. Konflikt sa vyrieši násilne, na úkor slabšieho.  Ábel musí zomrieť, ale Kain zo svojho víťazstva nemá nič. Víťazstvo sa mení na porážku. Sám hovorí, že  jeho vina je priveľká: „Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma“ (Gn 4, 14).

V nevydarenom riešení konfliktu už spočíva aj Kainov trest: život ho viac nebude tešiť.

 

ISBN 978-80-8111-300-0

Rozmer: 125×200

Počet strán: 168