www.noxi.sk


Autizmus (sprievodca + 2 pracovné zošity)

Cena:49.90  35.90 

Lucia Cottini, Giacomo Vivanti

Katalógové číslo: ISBN 978-80-8111-452-6 Kategórie: ,

Autizmus – sada materiálov (sprievodca, pracovný zošit 1, pracovný zosit 2) pre učiteľov, vychovávateľov, psychológov, rodičov a všetkých, ktorí pracujú sa autistickými deťmi.

Zostavovatelia tejto publikácie sa inšpirovali spoločným cieľom:
– priniesť v jedinej publikácii ucelenú víziu vedeckého prístupu k problémom spojeným s autizmom
– jej využitie vo vzdelávacích a psychologických programoch podporených vedecky podloženými modelmi a stratégiami prístupu.

Cieľom bolo poskytnúť celý rad nápadov zohľadňujúcich rozmanitosť a rôznorodosť, ktorými sa autizmus prejavuje.

K Sprievodcovi a dvom pracovným zošitom môžete využiť aj online materiály, ktoré obsahujú:

•          Často kladené otázky
•          Nástroje na posudzovanie
•          Intervenčné stratégie
•          Vzor Individuálneho vzdelávacieho programu a prípadovú štúdiu o behaviorálnych problémoch
•          Užitočné pomôcky na plánovanie učenia
•          Doplnkové úlohy pre žiakov na ďalšie vzdelávanie
•          Materiály pre žiakov a študentov na vytlačenie

ISBN 978-80-8111-452-6

Rozmer: 195×264

Počet strán: 448