www.noxi.sk


Moderné otcovstvo

Cena:14.90  12.90 

Jordan Shapiro

 

Úloha otca v 21. storočí

 

Na základe výskumov z oblastí sociológie, psychológie, rodových štúdií a z vlastných skúseností autor skúma otcovstvo z archetypálnej perspektívy a z kultúrnej histórie. Spochybňuje tradičné predpoklady o pôvode a rozdelení rodičovských úloh a rolí.

V našej spoločnosti sa začali meniť rodové normy a z toho vyplývajúce (aj ekonomické) očakávania. Začal sa meniť aj koncept „tradičnej rodiny“. Nastal preto najvyšší čas prehodnotiť niektoré aspekty otcovstva.

Avšak otcovia sú prostredníctvom rôznych médií neustále bombardovaní predpokladmi, ktoré vychádzajú ešte z čias viktoriánskeho či industriálneho chápania postavenia a úlohy otca v rodine.

Moderné otcovstvo tak ponúka veľmi potrebné aktualizované chápanie otcovstva a úlohy otca v živote svojich detí, a mužskosti vo všeobecnosti. Shapiro vedie svojich čitateľov k obrazu muža pre svet 21. storočia.

Od autora vyšla kniha Nové detstvo.

ISBN 978-80-8111-590-5

EAN 9788081115905

F 125×200

232 strán